Ekonomi

2012-11-16
Ingående saldo 6958
Inkomster Medlemsavgifter 3865
Återköp whisky
Övriga inkomster 3865
Utgifter Whisky 2765
Mat700
Övriga utgifter 3465
Utgående saldo 7358