Medlemsavgifter

Beloppet i saldo avser er behållning i Juni månad och minskas automatiskt med 100 kr vid månadsskifte

Medlem
Saldo
-17200
-950 -18150
Anders Edberg -2252
Anders Larsson -2184
Anders Pettersson -6294
Kent Pettersson -1264
Lars Andersson -2294
Lars Hess -5984
Lars Karlsson -1421
Leif Andersson -2875
Niclas Eklundh -2956
Patric Eklundh -4451

Till GlenKimstad.com