Medlemsavgifter

Beloppet i saldo avser er behållning i April månad och minskas automatiskt med 100 kr vid månadsskifte

Medlem
Saldo
-17000
-950 -17950
Anders Edberg -2052
Anders Larsson -1984
Anders Pettersson -6094
Kent Pettersson -1064
Lars Andersson -2094
Lars Hess -5784
Lars Karlsson -1221
Leif Andersson -2675
Niclas Eklundh -2756
Patric Eklundh -4251

Till GlenKimstad.com