Medlemsavgifter

Beloppet i saldo avser er behållning i Februari månad och minskas automatiskt med 100 kr vid månadsskifte

Medlem
Saldo
-18000
-950 -18950
Anders Edberg -3052
Anders Larsson -2984
Anders Pettersson -7094
Kent Pettersson -2064
Lars Andersson -3094
Lars Hess -6784
Lars Karlsson -2221
Leif Andersson -3675
Niclas Eklundh -3756
Patric Eklundh -5251

Till GlenKimstad.com